Deze modellen kun je gebruiken bij het in kaart brengen van jouw onderneming

Lex van Coevorden


Het in kaart brengen van jouw onderneming met behulp van modellen kan bijdragen aan een beter inzicht in de sterke en zwakke punten van jouw onderneming, de toegevoegde waarde voor klanten en de efficiency en effectiviteit van de verschillende activiteiten. Het Business Model Canvas is een model dat vaak gebruikt wordt om een onderneming in kaart te brengen, maar er zijn ook andere modellen die je kunt gebruiken, zoals de SWOT-analyse, de Waardepropositie canvas en de Value Chain. Het is belangrijk om de modellen regelmatig te herhalen zodat alle inzichten up-to-date zijn.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment

Ads - Before Footer